Untuk Siapa Lagi?

edit
Allah berfirman,
“barangsiapa yang tiada diberi cahaya (petunjuk) oleh Allah tiadalah dia mempunyai cahaya sedikitpun”
(An Nur: 40).

Sebagian salaf mengatakan: kalau cahaya Allah itu bukan untuk Ahli Quran, maka untuk siapa lagi?

@fahadalkandri - Fahad Al Kundari, imam masjid besar negara Kuwait, dan insya Allah recital Al Qur’an beliau telah masyhur. 24/7/2013.
 

Sumber : TwitUlama