Balasan Sunnah dan Bid'ah

edit
"Pada hari di mana ada wajah yang diputihkan, dan ada pula wajah yang dihitamkan" (Ali Imran: 106)

Ibnu Abbas berkata, "Wajah ahlus sunnah pada waktu itu diputihkan, dan wajah ahlul bid’ah dihitamkan".

Ya Allah, hidupkan, matikan, dan bangkitkan kami di atas sunnah.

@Dr_Alsadhan - Syaikh Abdul ‘Aziz bin Muhammad As Sadhan, salah seorang murid Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Doktor dalam ilmu Ushuluddin Universitas Al Imam. 125


Sumber : TwitUlama